foto1
Duch walki i sportowa rywalizacja ...
foto1
Szermierka dla wszystkich ...
foto1
Patriotyczna tradycja polskiego oręża ...
foto1
Ćwiczenia szermiercze formą doskonalenia ruchowego ...
foto1
Szermierka dla wszystkich ...
Witamy na stronie UKS Szabla Ząbki

Uczniowski Klub Sportowy UKS „Szabla Ząbki” z siedzibą w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków polskiej szabli sportowej.

Misją Klubu jest: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; integracja wspólnot rodzinnych; zapobieganie uzależnieniom i patologiom wśród młodzieży; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości w oparciu o patriotyczną tradycję polskiego oręża i polskiej szabli sportowej.

Celem nadrzędnym Klubu jest uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie działalności, zajęć sportowych, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego oraz angażowanie w działalność sportową dzieci z rodzin gorzej sytuowanych, z problemami wychowawczymi.

Klub jest organizacją non-profit opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

 

Prezes Zarządu

Mirosław Sztyber

 

Kontakt

UKS Szabla Ząbki
ul. Juliusza Słowackiego 21, 05-091 Ząbki
tel. kom. 606 968 271, 600 494 717

sekretariat@szabla-zabki.pl

Bank

Bank Gospodarki Żywnościowej SA
Centrala - Departament Operacji Krajowych
01-211 Warszawa, ul.Kasprzaka 10/16

Nr. rach. 32 2030 0045 1110 0000 0252 6670

1%

Przekaż 1% podatku na UKS "Szabla Ząbki"
Na formularzu PIT wpisz KRS: 0000270261
Cel szczegółowy UKS SZABLA ZĄBKI 1047

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.